Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Kære medlemmer af SILØSEP,

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i SILØSEP.

Den primære årsag er et ønske om en opdatering af vedtægterne, sekundært at melde nye frivillige ind i bestyrelsen.

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes onsdag den 25. februar kl. 19:00
hos bestyrelsesmedlem Sajid Qureshi, Kirsebærhaven 63, 2500 Valby

Dagsorden:

  1. Forslag til opdaterede vedtægter sættes til afstemning
  2. Valg af yderligere frivillige til bestyrelsen
  3. Eventuelt

Opmærksomheden henledes især på følgende væsentlige ændringer:

§ 5: Antallet af medlemmer for en gyldig bestyrelse, uden der skal gives dispensation, er sat ned til 4 (udover formanden), da erfaringen viser det kan være svært at mønstre tilstrækkelig frivillige
§ 10: Ligeledes ændres kravet for hvornår bestyrelsen er beslutningsdygtig, til når halvdelen af bestyrelsens medlemmer, i stedet for 6 medlemmer, er til stede
§ 11: Dato for ordinær generalforsamling flyttes til mellem 1. november og 31. december, for at kunne præsentere et mere aktuelt regnskab og en frisk evaluering af festen
§ 15: Foreningens regnskabsår ændret så det følger festens forberedelse og afslutning
§ 21 tilføjet og opstiller tegningsregler for bestyrelsen, da manglen på samme har besværliggjort opdatering af aftaler med bank

Disse ønsker vil naturligvis blive uddybet og begrundet yderligere til generalforsamlingen om nødvendigt.

Tilmeld dig gerne arrangementet på Facebook, eller send os en mail, så vi har en idé om hvor mange der kommer.

Vel mødt!

På vegne af SILØSEP’s bestyrelse,
Daniel Dam Jensen
Mobil: 26 23 23 40

Udgivet i Nyheder Etiket: ,