Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling #2

Kære medlemmer af SILØSEP.

Vi har nu afholdt vores ekstraordinære generalforsamling, hvor ændringsforslaget til vedtægterne blev vedtaget enstemmigt.

Forsamlingen var ikke beslutningsdygtig da der var under 25 fremmødte, jf. § 14 i foreningens vedtægter. Bestyrelsen indkalder derfor til endnu en ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtægtsændringerne kan besluttes ved simpelt flertal.

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes mandag den 23. marts kl. 18:00
hos bestyrelsesmedlem Sajid Qureshi, Kirsebærhaven 63, 2500 Valby

Tilmeld dig gerne arrangementet på Facebook, eller send os en mail, så vi har en idé om hvor mange der kommer.

Vel mødt!

På vegne af SILØSEP’s bestyrelse,
Daniel Dam Jensen
Mobil: 26 23 23 40

Udgivet i Nyheder Etiket: ,